Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Nättopologier, dvs. på vilket sätt olika noder i nätverk är kopplade till varandra.
 • Konfigurering av anslutningstjänster till nätverkslagringsplatser.
 • Konfigurering av system och hantering av funktionsfel.
 • Hantering av olika former av nätverksutrustning, till exempel switchar, routrar och gateways. Utrustningens funktion och användningsområde.
 • Hantering av strömbortfall i en servermiljö och konfigurering av larm vid driftavbrott. Implementering av driftsäkerhet på såväl disknivå som elkraftsnivå.
 • Övervakning av nätverkstrafik och klienter samt hantering och övervakning med SNMP (Simple Network Management Protocol).
 • Skydd av servrar och klienter i nätverksmiljö med hjälp av mjukvara och hårdvara.
 • Kryptering av kommunikation mellan nät och servrar.
 • Systemintegration, till exempel samordning av inloggning och auktorisering till olika system.
 • Hantering och konfigurering av brandväggar.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel personuppgiftslagen. Policydokument.
 • Felsökningsmetodik.