Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konfigurering, anpassning och sammankoppling av olika enheter till ett fungerande multimediasystem.
 • Konfigurering av grafikkort mot bildskärmar, tv och projektorer samt installation av utrustning för videokonferenser.
 • Konfigurering av mediaspelare och webbläsare.
 • Nätverksfunktioner och konfigurering av tv-apparater, dekodrar och tv-kort till datorer.
 • Installation och konfigurering av ip-telefonutrustning (internetprotokoll).
 • Konfigurering av digitala ljudkort och ljudsystem och inkoppling av högtalarsystem.
 • Installation av server för hemmabruk.
 • Installation av olika kommunikationsprogram för snabbmeddelanden och sociala medier.
 • Anpassning av molntjänster och internetbaserade tjänster.
 • Kodningsmetoder och skydd av upphovsrätten.
 • Systematisk felsökning och åtgärdande av enkla fel.
 • Stöd och support till användare av multimediadatorer och multimediasystem.
 • Konsumenttjänstlagen vid support och hemservice.