Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Nätverkskomponenter i de delar som utgör ett datornätverk, till exempel klienter, servrar, skrivare, nätverkskort, omkopplare, nätslussar och kablage.
  • Nätverksoperativsystems uppbyggnad och funktion, mjukvarans struktur i servrar och dess sammanställning samt principer för hur servrar kan kommunicera och vilka tjänster de kan erbjuda användarna.
  • Olika filsystem och hur information lagras på olika sätt i olika operativsystem.
  • Installation av serveroperativsystem samt systemens tjänster.
  • Installation och konfigurering av utskriftssystem samt hantering av tillgång till en central tjänst för utskriftshantering.
  • Administration av enklare katalogtjänster.
  • Inloggning samt säkerhetsregler för användare.
  • Kontohantering för användare.
  • Rättighets- och säkerhetssystem, servrars tillgång till en central lagringsplats för information samt möjlighet att dela data.
  • Säkerhetskopiering, skydd av information vid haveri av en servers filsystem, tillämpning av de principer som finns för säkerhetskopiering och hantering av den utrustning som krävs.