Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Val av mjukvara respektive hårdvara.
 • Programvaror för styrning och övervakning av nättrafik.
 • Produktutvärdering och hur man utvärderar program för högsta säkerhet.
 • Anslutningar med VPN (Virtual Private Network) eller liknande teknologier.
 • TCP (Transmission Control Protocol) och olika portar.
 • Säkerhetsrisker i nätverk.
 • Säkerhetspolicy och incidenthantering.
 • Identifikationssystem för inloggning.
 • Installation och konfigurering av brandväggar för hårdvara och mjukvara.
 • Virusskydd och internetrelaterade säkerhetshot.
 • Kryptering och internetrelaterade säkerhetshot.
 • NAT (Network Address Translation) och hur adressöversättning kan skydda eller styra åtkomst till klienter.